• Методична робота,  Пріоритетні завдання на навчальний рік

    Річні завдання на 2021 – 2022 навчальний рік

    1. Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення   якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчої, пізнавальної і творчої діяльності на основі особистісного, індивідуально –  орієнтованого підходу. 2.  Спрямувати роботу педагогічного колективу дошкільного  навчального закладу на організацію та проведення роботи з дітьми дошкільного віку для розвитку логіко-математичної   компетентності. 3. Продовжити роботу з родинами по наданню фахової психолого –  медико – педагогічної допомоги у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.    4. Спрямувати роботу педагогічного колективу на формування  у  дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.