• Інформаційна прозорість

  Основні відомості про заклад

  Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  комбінованого типу №4 заснований у 1982 році. Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу №4 здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу (реєстраційний номер № 16061020000000202 від 19.07.2007р.). Форма власностіЗаклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого типу №4- комунальна власність Вараської міської ради. Територія обслуговування  Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради 05.03.2019 №29 “Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у територіальній громаді Вараської міської ради” закріплені за ЗДО №4 будинки: м-н Будівельників  (будинки №№ 24\1,24\2,24\3, 24\4, 30\1, 30\2, 32\1, 32\2, 34,35 Ліцензований обсяг (максимальна кількість осіб, що можуть навчатися одночасно) 220 дітей Освітній процес для 220 вихованців здійснюється в…

 • Інформаційна прозорість

  Кадрове забезпечення

  Всього працівників – 67         Вихователі – 20 асистент вихователя – 1         спеціалісти:         практичний психолог  – 1         керівник музичний – 2         інструктор з фізкультури – 1         інструктор з плавання  – 1         сестри медичні – 3 Всього педагогічних працівників  – 27 З них : Відмінник освіти України – 4          спеціаліст вищої категорії – 5          спеціаліст І категорії – 7          спеціаліст ІІ категорії – 3          спеціаліст – 13 Мають педагогічне звання      …

 • Інформаційна прозорість

  Структура та органи управління закладу освіти

  Управління освіти виконавчого комітетуВараської міської ради і повноваження – забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на території м.Вараш,   поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладу дошкільної освіти №4; – виконує функції засновника закладу дошкільної освіти; – бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти; – створює умови для одержання дітьми дошкільної освіти; – організовує кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників ДНЗ №4, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію; – здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора ДНЗ; – організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення; – забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист…

  Коментарі Вимкнено до Структура та органи управління закладу освіти
 • Інформаційна прозорість

  Матеріально – технічне забезпечення закладу дошкільної освіти №4.

  Матеріально-технічне забезпечення закладу Фінансово – господарська діяльність ЗДО №4 здійснюється у відповідності до її кошторису. Заклад є неприбутковою організацією. Джерелами фінансування ЗДО №4  є: –   кошти  засновника; – кошти  відповідних бюджетів, що надходять у розмірі,   передбаченому нормативами фінансування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів; –   кошти батьків або осіб, які їх замінюють; –   благодійна допомога у вигляді товарів, робіт, послуг, –  інші надходження,  не заборонені чинним законодавством України. Матеріально-технічна база закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності. Майно ЗДО №4   складають основні фонди  (приміщення, обладнання тощо) та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу. Майно  належить  закладу  на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування…

 • Інформаційна прозорість,  Методична робота

  Освітній процес

  Пріоритетні напрями освітнього процесу:   Основний напрям закладу дошкільної освіти № 4 – фізкультурно-оздоровча робота. У нас функціонує 4 санаторних групи для часто хворіючи дітей із неспецифічним захворюванням органів дихання. Ця особистість покладає високі обов’язки на педагогів в індивідуальному підході до своїх вихованців і у варіативності застосування нових форм та методів виховання, навчання і у реабілітації, загартуванні їх здоров’я. Головна увага спрямована на те, щоб прилучити дитину до гармонії людини і природи, до краси світу, допомогти кожній з них розкрити свої внутрішні творчі сили, розвинути здібності, збагатити її розумовий потенціал, підготувати до школи. Для використання цих завдань педагогічний колектив ЗДО № 4 використовує нові інноваційні технології навчання, нестандартні напрямки педагогічного процесу,…

 • Інформаційна прозорість

  Освітні програми

  Освітні програми: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні; Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»; Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку “Про себе треба знати, про себе треба дбати”; Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі “Грайлик”. Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультугно – оздоровчого напрямку, Програма з фізичного виховання «Будь здоровим, малюк»

  Коментарі Вимкнено до Освітні програми