• Методична робота,  Освітня діяльність. Інклюзивна освіта

  Сенсорна кімната – чарівний світ розвитку дитини

  Пізнання дитини, навколишнього світу, починається із сприйняття предметів і явищ.  Пізнання дитиною навколишнього світу за допомогою відчуттів і сприймання створює необхідні передумови для виникнення складніших пізнавальних процесів (мислення, пам’ять, уява). Розвинена сенсорика – основа для удосконалення практичної діяльності дитини. У дитини формуються  уявлення про зовнішні властивості предметів – форма, колір, розмір, розташування в просторі, запах, смак та інші.  У повсякденному житті, під час самостійних ігор, праці, на прогулянках малята мають справу з багатьма властивостями предметів, однак  помічають, відокремлюють, усвідомлюють лише деякі з них.  Тому головним завданням нашого дитячого саду стало забезпечення   найповнішого розвитку дітей  з урахуванням вікових особливостей  на етапі завершення дошкільної освіти, а так само створення умов для   радісного перебування…

 • Освітня діяльність. Інклюзивна освіта

  Принципи інклюзивної освіти

  У закладі дошкільної освіти  №4 функціонує одна інклюзивна група. Основна мета: Інтеграція (соціалізація, адаптація та корекція) дітей з особливостями розвитку в звичайному соціумі; Завдяки спілкуванню з однолітками у дитини із ООП формується модель здорового повноцінного життя; Створюються умови для соціальної адаптації та найбільш повного розкриття свого потенціалу. Інклюзивна освіта базується на таких принципах:       Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень;  Кожна людина здатна відчувати і думати;  Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою;  Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки;  Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків;  Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників;  Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини;  Визнання спроможності до навчання кожної дитини…

 • Законодавча база,  Освітня діяльність. Інклюзивна освіта

  Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

  1. Конвенція ООН «Про права інвалідів» 2. Конституція України 3. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 4. Постанова КМУ «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 5. Постанова КМУ від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навальний заклад» (із змінами) 6. Лист МОН молоді та спорту № 1/9-1 від 02.01.13 року «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» 8. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами від 08.08.13 № 1/9-539 МОН України 9. Інструктивно-методичний лист МОН України «Організація інклюзивного навчання у загальноосвівтніх…

 • Освітня діяльність. Інклюзивна освіта

  Сенсорно-ресурсна кімната – крок до пізнання себе і гармонізації свого “я”.

    В закладі дошільної освіти № 4 створено освітнє коло для дітей з особливими освітніми потребами, яке дозволить самореалізуватись у подальшому дорослому житті. Сенсорна кімната – це потужний інструмент, який допомагає зберегти фізичне і психічне здоров’я дітей.  Наша сенсорно-ресурсна кімната допомагає  в стимулюванні сенсорної чутливості та  рухової активності, розвитку зорово-моторной координації дітей, розвиває  загальну і дрібну моторику, покращує  координацію рухів; створює позитивний емоційний фон і допомагає подолати порушення в емоційно-вольовій сфері: зменшує тривожний стан, знижує агресію, навчає саморегуляції, знімає м’язову і психоемоційну напругу.