• Законодавча база,  Освітня діяльність. Інклюзивна освіта

  Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

  1. Конвенція ООН «Про права інвалідів» 2. Конституція України 3. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 4. Постанова КМУ «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 5. Постанова КМУ від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навальний заклад» (із змінами) 6. Лист МОН молоді та спорту № 1/9-1 від 02.01.13 року «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» 8. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами від 08.08.13 № 1/9-539 МОН України 9. Інструктивно-методичний лист МОН України «Організація інклюзивного навчання у загальноосвівтніх…

 • Законодавча база

  Інструктивно – методичні рекомендації “Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020 – 2021 навчальному році”

  Коментарі Вимкнено до Інструктивно – методичні рекомендації “Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020 – 2021 навчальному році”
 • Законодавча база

  Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки

  Кабінет Міністрів оприлюднив постанову«Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якою передбачено збільшення розмірів оплати працівників галузі. Документ започатковує виконання положень законів «Про освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» і передбачає збільшення оплати праці педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам закладів і установ освіти і науки з 2020 року. Постановою встановлені мінімальні розміри посадового окладу педагогічних працівника на період з 2020 до 2023 років, а також затверджені схеми посадових окладів педагогічних працівників освіти на період до 2023 року.

 • Законодавча база

  Нормативно – правове забезпечення діяльності закладу

  Освітня діяльність в закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році  організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація…

 • Законодавча база

  Новації проекту Закону “Про дошкільну освіту

  МОН пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”». Проект розроблено на виконання Закону України «Про освіту». Структура проекту Закону “Про дошкільну освіту” Порівняно з чинним Законом “Про дошкільну освіту”, у проекті: менше розділів — 8 (проти 10-ти) більше статей — 49 (проти 41-ї). Передовсім узгоджено термінологію із термінами та поняттями Закону “Про  освіту”. Також окреслено концептуальні зміни. Інституційна та індивідуальна форми здобуття дошкільної освіти У ст. 7 «Здобуття дошкільної освіти» означено: «Діти можуть здобувати дошкільну освіту: у закладах дошкільної освіти або у дошкільних підрозділах (філіях) інших юридичних осіб — за інституційною (очною) формою; у фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти…