Інформаційна прозорість,  Методична робота

Освітній процес

Мова освітнього процесу – українська

Річні завдання на 2022 – 2023 навчальний рік

1. Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення  якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчої, пізнавальної і творчої діяльності на основі особистісного, індивідуально- орієнтованого підходу.  Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої  діяльності в умовах оновленого змісту   освітнього процесу та викликів сьогодення.

2.  Спрямувати роботу педагогічного колективу дошкільного   навчального закладу на організацію та проведення роботи дітьми дошкільного віку для оволодіння мовою як засобом пізнання і способом людського спілкування.   

3.  Поглиблено працювати над формуванням  основ патріотичного  виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина.

4.  Вдосконалювати роботу з дітьми щодо формування готовності дітей до навчання в школі.

У роботі з дошкільниками педагоги використовують інноваційні технології та методики:

Інноваційні-технології

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *